Buzağıları tek bırakmayın

Merve Demirtaş

Veterinary

23.03.2022

İngiltere’de Exeter Üniversitesinde yapılan ilginç bir çalışmada buzağıların tek başlarına bulunmaları ile yanlarında bir arkadaş (“body”) olması arasında bir fark olup olmadığını incelemişler. İkili olarak barınan buzağıların daha az stresli büyükdükleri gözlemlenmiş. Dahası ikili olmalarının sağlık problemlerinde bir artışa sebep olmadığı da net bir şekilde görülmüş. Deneyin performans ölçütü olarak buzağıların sütten kesilme anındaki stresleri gözlemlenmiş.
40 buzağının bir kısmı tek başına barındırılırken, bir kısmı 5 günlükken, diğer bir kısmıda 28.gün ikili şekilde barındırılmaya başlanmış. Sütten kesildikleri günlerde, ilk günlerden itibaren yanında bir arkadaşı olanlar çok daha sakin kalırken, bir aylıkken bir arada yaşamaya başlayan buzağılar biraz daha gergin oldukları görülmüş. Ancak esas fark sürekli tek başına barındırılan buzağılarda görülmüş. Yalnız olan buzağılar çok daha gürültülü bir şekilde tepki göstermişler.
Dahası buzağıların hepsi bir araya getirildiği zaman, ikili halde barındırılan buzağılar uzunca bir süre bir arada kalma eğilimi göstermişler. Ve dahası bir arada bulundukları zaman içerisinde diğerlerinden daha uysal oldukları da gözlenmiş.
Sonuçta hastalıkların dağılması endişesi birbirinden ayrılan ve tek tek barındırılan buzağıları acaba ikili ikili barındırma noktasında daha mı cesur davranmalıyız?

#cow

#dairy

#milk

#cattle

#field

#farm

#grass

#meadow

#agriculture

#cowfarm

#animal

#farming

#farm