Bu işi boğaya mı devretsek? Arayıcı Boğa!

Merve Demirtaş

Veteriner Hekim

07.05.2022

Kızgınlık yakalama konusunda yaşanan sıkıntılar arttıkça, çiftçiler artık bu işten vazgeçip en kolay yol gibi görünen boğa kullanımına geçmeyi hayal ederler hep. Aman hayalden öteye geçmeyin. Boğa kullanmak kısa vadede gebelik oranını artırarak moralinizi yükseltmekten öteye geçmeyecektir. Zira ne o yavru istenen verimde olacaktır, ne aldığınız riskler bu düşük verimle karşılanabilir durumdadır. Düşük verimli bir ineği 3-4 yıl beslediğiniz durumda edeceğiniz zararı düşünmek bile istemiyorum.
Dahası, boğa kullanılarak yapılan doğal çiftleşmelerde brusella, tüberküloz gibi yavru atma ve döl verimi düşüklüğüne neden olan bulaşıcı hastalıklar boğadan ineklere geçer ve işletmenizin zararına zarar katar! Son zamanlarda cinsiyet tayini yapılmış spermalarla ister dişi isterse erkek yavru elde etmek mümkün olmaktadır. Ancak boğa kullanımında artık ne denk gelirse...
Suni tohumlamanın ilk kârı, boğa kullanılarak yapılan tabii çiftleşmeye göre daha az maliyetli olmasıdır. Suni tohumlama sayesinde yetiştiriciler boğa bakım ve besleme zahmetinden kurtulmakta ve ona harcayacakları para ile daha çok sayıda inek bakabilirler.
Bu işi kitaplar çok haklı bir şekilde şöyle ifade ederler : Karlı bir süt sığırı yetiştiriciliği yapmanın yolu genetik ıslahtan, onun da yolu kaliteli donmuş boğa sperması ile suni tohumlama yapmaktan geçer.
Sonuç itibariyle, boğa ile çalışmanın eksileri uzun vadede çok daha fazla zarara sebep olmaktadır. Özetle boğa size şunları yapar:
  • - Boğanın besleme ve veteriner maliyetleri
  • - Boğadan doğacak yavrunun düşük süt verimi vermesi
  • - Boğadan hayvanlara bulaşan hastlıklar
  • - Hayvandan insana geçen hastalıklarda bulaşma ihtimali ciddi oranda artar
  • - Yeni düvelerde güç doğum riskleri ve yavru kayıpları
  • - Hastalıklı ve kusurlu yavru ihtimali artar

#cow

#dairy

#milk

#cattle

#field

#farm

#grass

#meadow

#agriculture

#cowfarm

#animal

#farming

#farm